Avís legal

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d’elements, logotips i imatges, que estan protegits pels drets de propietat intel · lectual o industrial propis d’aquesta web.
Per aquest motiu, està terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d’explotació i manipulació d’aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.
Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament i accés d’aquesta web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d’explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir amb la web d’Alteregoweb. Com sense el previ consentiment exprés del seu titular Albert Alemany.

Complint amb l’Article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), a continuació informem als usuaris que la titularitat del present lloc web correspon a ALTER EGO WEB SERVICES SL, amb domicili social a Av. Maria Àngels Anglada, 2, 1er 1a (17600 – Figueres) i CIF B-55087761. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Volum 2799, Llibre 0, Foli 20, Secció 8, Full GI 50574, INSC 1, amb data 04/12/2010.

Les dades identificatives i de contacte de l’empresa són les següents:

ALTER EGO WEB SERVICES SL
CIF: B-55087761
Adreça: Av. Maria Àngels Anglada, 2, 1 º 1 ª (17600 – Figueres)
Tel: 872989392
Email: info@alteregoweb.com

Control presencial per a treballadors, l’eina online, app i sistemes físics per a gestionar el dia a dia dels seus treballadors.

Informació de contacte

Telèfon:

+34 972 183 356 Girona

+34 951 563 628 Màlaga

Horari d’atenció:
8:00h – 13:30h / 14:30h – 17:00h
Divendres: 8h – 15h

Copyright © 2020 Clockio – Tots els drets reservats.

Developed by: Alteregoweb