Jornada parcial control horari

L'absència de registre horari en els contractes a temps parcial comporta que, en cas de conflicte, els jutges hagin de…

Control horari obligatori BOE 8 de març

L'obligació per part de les empreses de tenir un registre de l'horari que realitzen els seus treballadors, una de les…

Control presencial per a treballadors, l’eina online, app i sistemes físics per a gestionar el dia a dia dels seus treballadors.

Informació de contacte

Telèfon: +34 972 183 356

Horari d’atenció:
8:00h – 13:30h / 14:30h – 17:00h
Divendres: 8h – 15h

Copyright © 2019 Clockio – Tots els drets reservats.

Developed by: Alteregoweb