Avís legal

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenyadors gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges, que està protegit pels drets de propietat intel·lectual. o propietat industrial d'aquesta web.
Per aquest motiu, està terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis, disseny, selecció, etc. i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.
Asimismo, està prohibit descomponer, realitzar enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes informàtics necessaris per al funcionament i l'accés d'aquesta web i els serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos. acte d'explotació. En particular, es prohibeix la realització d'enllaços (links, hipervincles i framming) o vínculos similars que es puguin establir amb la web d'alteregoweb. Com sense el consentiment previ exprés del seu titular Alter Ego Web Services SL.

Els dades identificatives, corporatius i de contacte de l'empresa són els següents:


ALTEREGO WEB SLU
CIF: B-55368062
Direcció: C/ sant maurici 24 - 17740 Vilafant
Telèfon: 872989392
Correu electrònic: info@alteregoweb.com

Accedir Prova gratuïta