Funcionalitats

Control horari
Clockio disposa de gestió de canvis d’horaris i hores durant la jornada o durant tot l’any.
Control despesses
Permet aplicar una estratègia financera, per assolir majors beneficis i evitar despeses innecessàries.
Fitxa de treballador
Fitxes individuals per a cada empleat amb els seus dies de vacances, calendari i horaris.
Control projectes
Clockio disposa de gestió de canvis d’horaris i hores durant la jornada o durant tot l’any.
Control de vacances
Permet aplicar una estratègia financera, per assolir majors beneficis i evitar despeses innecessàries.
Seguretat Blockchain
Utilitzem la base de blockchain per tal de guardar els registres així com les seves modificacions.
Hores extres i permisos
Clockio disposa de gestió de canvis d’horaris i hores durant la jornada o durant tot l’any.
Gestió documental
Permet aplicar una estratègia financera, per assolir majors beneficis i evitar despeses innecessàries.
Anàlisis de productivitat
Amb Clockio podràs controlar la productivitat individual i grupal de la teva empresa.

FUNCIONALITATS AVANÇADES

Clockio disposa d'unes funcionalitats avançades que et permeteran accedir a un altre nivell.

Conector API
Per integració amb aplicacions pròpies de l’empresa.
Mode PIN
Entrada de presències via codis numèrics.
NFC
Lectura i fitxatge mitjançant clauers, targetes, etc.
Control ubicacions
Fitxatge automàtic a l’entrar a l’empresa.
Exportació
De dades multiformat: exel, CSV, PDF, Impressió, etc..

Prova gratuïtament
Clockio durant 15 dies