Control Horari Jornada de Temps Parcial

Control Horari Jornada de Temps Parcial

6 de gener 2021

L'absència de registre per hora als contractes a temps parcial implica que, en cas de controvèrsia, els jutges han de demostrar que el treballador va exercir les tasques de dia complet. I això, per exemple, en cas que es qüestioni l'acomiadament, pot fer que l'empresa pagui una compensació més gran.

Una cosa semblant ha passat amb un establiment de Salamanca, que haurà de pagar a un antic empleat gairebé 6.600 euros (més 10 anuals en termes d'interessos) per diversos pagaments mensuals de salari pendent. La relació laboral entre la treballadora, la cambrera i la local amb prou feines va durar vuit mesos. Després que l'enllaç es va extingir entre tots dos, l'empleat va demanar a l'empresa per quatre mesos pendents de salari, més les vacances.

El Tribunal de Primera Instància va reconèixer el deute i va condemnar l?empresa a pagar determinats conceptes salarials calculats sobre la base d'una jornada laboral a temps parcial. Tot i això, després de l'apel·lació de la demandant, el Tribunal Superior de Justicia de Castella i Lleó ha recalculat i elevat aquesta quantitat, com si la jornada laboral dels afectats fos de vuit hores, ja que l'ocupador no va facilitar el registre de les Hores.

El control de temps en el dia parcial a més de ser obligatori, garanteix que el treballador ha de tenir una còpia de totes les entrades i sortides.

Accedir Prova gratuïta