Nova llei del teletreball

Nova llei del teletreball

30 d'octubre 2021

El 23 de setembre passat es va publicar el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, que va entrar en vigor el dimarts 13 d'octubre. Aquest nou decret llei exclou els funcionaris i els treballadors de les administracions públiques.

Per continuar, el teletreball és voluntari i reversible i ha de ser acordat entre el treballador i l'empresa de manera escrita. En aquest escrit hi haurà de constar l'horari del treballador, la distribució entre el treball presencial i el treball a distància, les eines que necessita el treballador per poder fer teletreball, les despeses, etc. Aquest escrit s'haurà de signar abans del 23 de desembre de 2020.

Una altra de les característiques principals del Reial decret llei és que l'empresa haurà de facilitar el material, equips o eines que el treballador necessiti per fer teletreball, com ara un ordinador. L'empresa també haurà de fer-se càrrec de les despeses afegides que el treballador pugui generar treballant des de casa (electricitat, connexió a internet…) el que ja es deixa constància a l'Acord Marc Europeu de Teletreball de 2002 .

Pel que fa als drets del treballador, aquest té dret a rebre les mateixes condicions d'horaris, salaris, formació i promoció professional, entre altres, que un treballador que faci treball presencial. És a dir, el treballador no podrà estar connectat tot el dia a la feina.

Pel que fa als drets de l'empresa, aquesta té dret a controlar digitalment el treballador sense envair la seva intimitat, per regular que estigui fent la seva feina. Una de les eines que poden utilitzar les empreses per controlar això és precisament Clockio.

Accedir Prova gratuïta