Què és el Pla LGTBI? Quines empreses ho han d'implementar?

Què és el Pla LGTBI? Quines empreses ho han d'implementar?

14 de març 2024

Què és el Pla LGTBI?

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, va entrar en vigor el passat 2 de març de 2023, i segons l'article 15, es donaven 12 mesos de temps per fer-ho.

 

Quins són els objectius del Pla LGTBI?

El Pla LGTBI té per objectiu evitar la discriminació dels treballadors LGTBI i les seves famílies. El pla ha d‟aportar un conjunt d‟accions i mesures per garantir una igualtat real i efectiva entre les persones LGTBI, ia més, incloure un protocol d‟actuació per al‟atenció de l‟assetjament i la violència contra les persones LGTBI.

 

Quines empreses han dimplementar el Pla LGTBI?

Des del 2 de març del 2024, totes les empreses de més de 50 treballadors estan obligades a implementar un Pla LGTBI.

Aquesta nova obligació per a les empreses complementa el Pla d'Igualtat, obligatori també per a empreses de més de 50 treballadors des del 2022. Si la teva empresa encara no ha desenvolupat aquests plans, és un bon moment per posar-se amb tots dos.

Accedir Prova gratuïta