Registre horari: la sentència que posa límits al format paper

Registre horari: la sentència que posa límits al format paper

22 de juny 2022

La Llei de la Jornada Laboral ja es una realitat.

El registre de la jornada laboral és un aspecte obligatori que han de seguir les empreses. L'objectiu és recopilar el temps real de treball dels empleats i posar fi a les hores extra no remunerades. No obstant això, no totes les maneres de dur a terme aquest control d'hores treballades són vàlides. És important que el software de control horari que s'utilitzi per al registre de les hores treballades sigui efectiu, i que a més, reculli i registri de manera segura totes les dades relacionades amb la jornada laboral.

Una d'aquestes maneres no vàlides per registrar la jornada laboral és signar en un full de paper en començar o en acabar la jornada laboral. Així ho ha establert l'Audiència Nacional en aquesta recent sentència.

La decisió ha declarat invàlida el registre de la jornada laboral que una empresa feia als seus treballadors, signar en un paper al començament de la jornada.

Accedir Prova gratuïta