L’obligació per part de les empreses de tenir un registre de l’horari que realitzen els seus treballadors, una de les principals novetats en matèria laboral de la passada legislatura, ja està en vigor. Aquesta norma va ser aprovada en el Consell de Ministres del passat 8 de març i publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 12 de març.
El registre obligatori de jornada és l’obligació de les empreses de tenir un control efectiu del nombre d’hores que realitzen els seus empleats. Aquest, segons concreta el BOE, ha de ser “fefaent”, és a dir, les dades emmagatzemades s’han de correspondre amb les hores treballades per l’empleat. Aquest mecanisme ha de registrar l’hora d’entrada i l’hora de sortida de cada un dels treballadors i ha de ser negociat, en la mesura del possible, amb la representació legal dels treballadors. Les dades han d’emmagatzemar durant un període de quatre anys i únicament poden tenir accés a ells els responsables autoritzats de l’empresa i el mateix treballador.
El registre de jornada entrar en vigor el diumenge 12 de maig de 2019. És a dir, des d’aquest dia un inspector de Treball pot personar-se en qualsevol centre de treball i sol·licitar el registre amb les hores realitzades per cada treballador i els temps d’entrada i sortida de cada un d’ells. No obstant això, el Ministeri de Treball ha reconegut en un comunicat que la Inspecció de Treball concedirà un marge a les empreses que no disposin d’un control d’horari, però puguin acreditar que estan negociant el mecanisme amb els treballadors.
Un dels elements indispensables és que el mecanisme mitjançant el qual una empresa controli els horaris dels seus treballadors compleixi amb els requisits previstos en la llei de protecció de dades. Si la companyia utilitza una aplicació per a tal menester, s’ha d’assegurar que aquesta ho compleix. Les dades han d’emmagatzemar durant un període de quatre anys i únicament poden tenir accés a ells els responsables autoritzats de l’empresa i el mateix treballador.
El temps de treball efectiu és, en teoria, aquell que un empleat destina durant la seva jornada laboral a les tasques pròpies del seu lloc. No inclou els espais de pausa o descans, com el temps per menjar o els permisos. No obstant això, i mancant un desplegament reglamentari, la companyia i el comitè d’empresa podran negociar la inclusió o exclusió d’aquestes hores o minuts dins del temps de treball efectiu.

Posts recents

Control presencial per a treballadors, l’eina online, app i sistemes físics per a gestionar el dia a dia dels seus treballadors.

Informació de contacte

Telèfon:

+34 972 183 356 Girona

+34 951 563 628 Màlaga

Horari d’atenció:
8:00h – 13:30h / 14:30h – 17:00h
Divendres: 8h – 15h

Copyright © 2020 Clockio – Tots els drets reservats.

Developed by: Alteregoweb