Fitxatge de presència

Control per treballadors a jornada parcial i a jornada completa, el control de fitxatge diari que soluciona els punts més importants:

 • Entrades i sortides. 
 • Control diari, setmanal i mensual 
 • Avisos i informació sobre faltes presencials.

Resum mensual

Cada mes cal guardar el resum mensual de cada treballador, Clockio t’ho posa fàcil:

 • Resum mensual per imprimir i arxivar. 
 • El resum està disponible per treballador i empresa. 
 • Control d’històrics i control d’errors. 

Hores extres

La normativa és molt exigent en l’apartat del control d’hores extres, amb Clockio serà fàcil i ràpid. 

 • Només disponible per jornades completes.
 • Control d’hores del mes, pagades i pendents.
 • Llistat disponible també pels comitès d’empresa si és necessari. 

Control de presència amb BlockChain

Quan les dades han de ser controlades i immutables, que millor que la tecnologia blockchain per poder-ho confirmar, totes les entrades i sortides queden assegurades dins de la cadena:

 • Fiabilitat
 • Seguretat
 • Disponibilitat

Gestió de personal

Clockio no només permet control de fitxatges, si no que disposa del necessari pel control del dia a dia dels treballadors:

 • Vacances
 • Permisos
 • Control de despesses (km’s, allotjament…)

Centres de treball i departaments

Una empresa pot tenir moltes estructures, ens adaptem:

 • Control de centres de treball
 • Control de departaments
 • Responsables per centre, departament o directament coordinadors de treballadors.

Gestió de vacances i festius

El procés de control dels dies de vacances i festius en una empresa potser una tasca poc productiva, per això Clockio ho simplifica:

 • Calendari per treballador
 • Resum en un sol calendari de tota l’empresa
 • Processos d’aprovació de vacances 

Gestió de Clients i Projectes

Per a una empresa és clau fer un seguiment dels projectes i la seva productivitat. Clockio et facilita tota la gestió de la feina que es realitza. 

 • Gestió de Clients
 • Gestió de Tasques
 • Imputacions d’Ordes de Treball (OT)
 • Anàlisis de la productivitat

Control presencial per a treballadors, l’eina online, app i sistemes físics per a gestionar el dia a dia dels seus treballadors.

Informació de contacte

Telèfon: +34 972 183 356

Horari d’atenció:
8:00h – 13:30h / 14:30h – 17:00h
Divendres: 8h – 15h

Copyright © 2019 Clockio – Tots els drets reservats.

Developed by: Alteregoweb