L’absència de registre horari en els contractes a temps parcial comporta que, en cas de conflicte, els jutges hagin de presumir que el treballador exercia les seves tasques a jornada completa. I això, per exemple, en el cas que es qüestioni l’acomiadament, pot provocar que la companyia hagi de pagar una indemnització més gran. Una cosa similar li ha succeït a un establiment de Salamanca, que haurà d’abonar una ex empleada gairebé 6.600 euros (més un 10% anual en concepte d’interessos) per diverses mensualitats de salari pendents. La relació laboral entre la treballadora, cambrera, i el local tot just va durar vuit mesos. Després extingir-se el vincle entre tots dos, l’empleada va demandar a la companyia reclamant-li quatre mesos de salari més les seves vacances. El jutjat de primera instància va reconèixer el deute i va condemnar l’empresa a abonar-li determinats conceptes salarials calculats sobre la base d’una jornada a temps parcial. No obstant això, després del recurs de la demandant, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Castella i Lleó ha recalculat i elevat aquesta quantitat, com si la jornada laboral de l’afectada fora de vuit hores, atès que l’empresari no va aportar el registre de les hores efectuades. El control horari en la jornada parcial apart de ser obligatori, el treballador ha de disposar de una còpia de totes les seves entrades i sortides.

Posts recents

Control presencial per a treballadors, l’eina online, app i sistemes físics per a gestionar el dia a dia dels seus treballadors.

Informació de contacte

Telèfon:

+34 972 183 356 Girona

+34 951 563 628 Màlaga

Horari d’atenció:
8:00h – 13:30h / 14:30h – 17:00h
Divendres: 8h – 15h

Copyright © 2020 Clockio – Tots els drets reservats.

Developed by: Alteregoweb