La teva empresa està preparada per a la Llei de Protecció de l'Informant?

La teva empresa està preparada per a la Llei de Protecció de l'Informant?

27 de novembre 2023

Queden molt pocs dies perquè entri en vigor la Llei de Protecció de l'Informant, que obligarà a les PIMES d'entre 50 i 250 empleats, a partir de l'1 de desembre de 2023, a habilitar un Canal de Denúncies, o un canal intern de comunicació destinat a aquest efecte.

Aquest és l'objectiu de la Llei 2/2023, que les empreses implementin un sistema intern de comunicació on, treballadors i col·laboradors externs, puguin informar sobre infraccions administratives, econòmiques i normatives, així com de conductes delictives, de manera anònima i garantint la confidencialitat. Per a la correcta implementació i supervisió del compliment del que es disposa en aquesta llei, es preveu crear l'"Autoritat Independent de Protecció de l'Informant", una administració pública independent, d'àmbit estatal i vinculada al ministeri de Justícia, que serà l'encarregada de rebre les denúncies dels informants, ja sigui a través d'una denúncia directa d'un informant, o d'una prèvia vinculació amb el canal de denúncies de l'empresa.

 


👉 El canal de denúncies està disponible, sense cost addicional, en el pla Premium de Clockio.
Si necessites més informació sobre aquest tema, no dubtis a contactar amb nosaltres.Per què la meva empresa necessita un canal de denúncies?


Bàsicament, les PIMES d'entre 50 i 250 treballadors tindran que:

Implementar un Canal de Denúncies, que funcioni sota les directrius que indica la llei. El sistema ha de poder recollir les denúncies i traslladar-les a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, o l'òrgan autonòmic equivalent. Ha de garantir l'anonimat i la confidencialitat de l'informant quan les denúncies es facin via digital. Encara que la llei també permet que les denúncies puguin realitzar-se mitjançant un escrit, verbal, o presencialment, en aquest cas, i per raons òbvies, no s'obliga a garantir l'anonimat.

Designar un responsable per al Canal de Denúncies, o més d'un, que hauran de ser notificats a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant. Aquest responsable no pot rebre ordres ni indicacions per part de la direcció de l'empresa en relació amb aquestes funcions. Així mateix, ha de rebre formació específica i comptar amb les eines adequades per al desenvolupament de les seves funcions, la gestió de les denúncies, l'aplicació dels codis de conducta de l'empresa i la realització de cursos formatius als treballadors quant a la prevenció d'infraccions i la utilització del canal de denúncies.

Complir amb tot l'anterior abans de l'1 de desembre de 2023. Les sancions previstes per la llei per a les PIMES que no adoptin aquest canal de comunicació i les seves regulacions, poden arribar dels 300.000 euros fins al milió d'euros, així com la prohibició i veto a l'empresa per a obtenir subvencions i beneficis fiscals, i poder ser contractada pel sector públic.

Accedir Prova gratuïta